امید من دوباره ته کشیده

 

خسته شدم چه انتظار سختی 

یکی بیاد جون منو بگیره 

قلب من از تپیدنش خسته شد. . . .  

 

بقیه شو یادم نیست . . . 

/ 1 نظر / 29 بازدید
یاس

تنها امید منکه ناامیده ، امید من دوباره ته کشیده لحظه به لحظه فکر نا امیدی ، این لحظات امونمو بریده اون که میگفت با دستای دل من ، از قفس بی کسی آزاد شد چی شد که با گریه ی من شاد شد ، با شبنم اشک من آباد شد از وقتی رفت یه روز خوش ندیدم ، خواستم دلم یه گوشه ای بمیره خسته شدم ، چه انتظار سختی ، یکی بیاد جون منو بگیره