حبـــاب

 

رویاهای من جاری می شود بر لب های تو 

رویاهای از دست رفته من جاری می شود بر لب های تو 

رویاهای از دست رفته من جاری می شود روی گونه هام

و لب خندم رنگ می بازد

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید