بند "پ"

 

جاهای دیگر را نمیدانم ولی در سازمان ما، پیشرفت و ارتقای شغلی در بیش از 85 % موارد بر اساس بند "پ" صورت می گیرد. بند "پ" خودش مشتمل بر سه قسم است که به ترتیب کار راه اندازی عبارتند از پارتی، پاچه خواری و پول، که شکر خدا اینجانب از داشتن هر سه مورد محروم می باشم و پس از هفت سال و اندی خدمت صادقانه همچنان اندر خم یک کوچه ام. 

 

/ 3 نظر / 24 بازدید
سحر

هاهاها چه بامزه نوشتی.همه جا همینجوریه خیالت راحت[سبز]

مادر

صد درصد درست می فرمایین ...اینجا بدتر هست بهتر نیست.

یاس

دومی مهمتر از اولی هستش چون من موارد زیادی رو دیدم که با پاچه خواری و نداشتن پارتی کلیییییییی پیشرفت!!!!!!!!!!!! کردن ژولی . حداقل در سازمان ما این شکلیه .