من از حالم به این مردم دروغهای بدی میگم

/ 2 نظر / 19 بازدید
anemone

دروغ های مشابه و فراگیر![ناراحت] بیا یه روز اعتصاب کنیم و این ماسک زشت رو از روی حالمون ورداریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

یاس

چاره ای نیست آخه