قانون هدیه بازی

امروز از یکی از مشتریها که تقریبا 5 ماهی میشد، مراجعه نکرده بود، هدیه ای دریافت کردم، که مطمئنم این هدیه پاداش کار خودم بوده. چون امروز منم به قولی که داده بودم عمل کردم و یک جلد از کتاب مورد بحث رو به شخصی که کاندید کرده بودم، هدیه دادم. 
/ 2 نظر / 21 بازدید
یاس

چقدر خوب.دارم امیدوار میشم به بعضی از چیزا که راجع بهش ناامید بودم.

پرین

منم به قانون هدیه بازی اعتقاد دارم ... و هرموقع این کتاب و به کسی هدیه دادم خودمم یه چیزی هدیه گرفتم [نیشخند][مغرور][چشمک][لبخند] و کلا معتقدم این چرخه باید ادامه دار باشه