آره، منم یه وقت هایی به خودم دروغ میگم

یه وقت هایی مجبورم به خودم دروغ بگم 

/ 2 نظر / 19 بازدید
جوونو

خیلی درد داره نزدیک ترین فرد به آدم دروع بگه...وقتی تو آینه تو چشاش نگاه میکنی و سکوت میکنی و به روش نمیاری که داره دروع میگه.... :(