ت مثل ...

 

ت مثل تو

ت مثل تنهایی من، وقتی بی خبر میری

ت مثل تلخی سیگار، وقتی دو تا پشت سر هم میکشم

ت مثل ته خط

... . 

/ 8 نظر / 29 بازدید
جوونو

ت مثل تنها نیستی رفیق:*

نسیم

تنهایی و تو و ته خط...سه تا کلمه "تلخ"... چقد با حال بده العانم هماهنگ بود این پستت ژولی...دوس دارم زود حالت خوب شه و لحظه های دو خطیت تبدیل شن به لبخندای گنده [ماچ]

سلام چه ارزوهایی داشتی و دیگه نداری؟

نسیم

خواهش میکنم عزیزم [ماچ]

نازی

راستی ژولی... تو نمی دونی نیکا چی شد؟! من به کل گمش کردم

*ناتالی

ت مثل "تا ته خط باهات همراهم"[گل]